Porod–Kratky chain

https://doi.org/10.1351/goldbook.P04761